top of page

Språk / uttal

Information om språkstörning

Att ha en språkstörning innebär att man inte har samma språkliga förmåga som andra jämnåriga. Språkstörningen har inte med intelligens att göra. Det finns olika typer av språkstörning; för vissa handlar det om uttalssvårigheter, andra kan till exempel ha svårt att förstå och tolka information eller sätta ihop meningar och återberätta information. En språkstörning är inte statisk och kan ändras över tid och variera utifrån situation och ålder. Vid flerspråkighet finns språkliga svårigheter i alla språk. 

 

Logopedisk behandling

Vid ett första besök hos logopeden kartläggs barnets språkliga förmågor. Utifrån barnets resultat lägger logopeden upp en individuell behandlingsplan med mål tillsammans med vårdnadshavare för hur man ska bygga språkliga förmågor för just det barnet på bästa sätt.

Om barnet går i förskola kan logopeden även besöka förskolan för en observation samt rådgivning till förskolepersonal om vårdnadshavare

så önskar. Barn får gå i regelbunden logopedisk behandling fram till åk 4 enligt landstingets regler.

 

Språkutredning

Är det ett barn i skolåldern genomförs ofta en språkutredning. Logopeden träffar då barnet vid ett eller fler tillfällen och gör en omfattande kartläggning av barnets språkliga förmågor. Sedan skrivs ett utlåtande som vårdnadshavare får ta del av. Efter överenskommelse med vårdnadshavare kan logopeden sedan komma till skolan för ett möte med ansvarig skolpersonal och vårdnadshavare då logopeden ger anpassade rekommendationer om stöd och anpassningar utifrån barnets individuella behov. Exempel på rekommendationer kan vara bildstöd i undervisningen, anpassade instruktioner och ge förförståelse vid t.ex. muntliga genomgångar.

 

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Det innebär att alla besök hos logoped är gratis för barn under 18 år. 
För att komma till logoped behövs remiss. Remissen kan vårdpersonal på BVC, skolsköterska/skolläkare på skolan eller vårdcentral skicka.

pa_uppdarag Region stockholm.png
bottom of page