Remittent

Här har vi samlat information och kontaktuppgifter för dig som remittent. 

Du kan remittera patienter till oss för följande frågeställningar:

Barn och vuxna: 

Läs- och skrivsvårigheter / Dyslexi

Barn upp till 18 år: 

Språkutveckling /Språkstörning

Talängslan/ Selektiv mutism

Nuvarande kötider: 

Språk och tal hos barn                       4-5 veckor

Läs- och skrivutredningar / Dyslexi   6-8 veckor

Talängslan/ Selektiv mutism              2-3 veckor

Remissen skickas brevledes till följande adress:

Logopedteamet Stockholm
Samaritvägen 12
147 41 Tumba

Kombikakod - Tumba:

90262010021

 

Kombikakod - Bro:

90262010027 

Hör av dig till oss vid frågor: info@logopedteamet.se

pa_uppdarag Region stockholm.png