Läs- och skrivutredning

Efter att remiss inkommit till oss tar vi kontakt med dig enligt turordning.

Utredningen bokas in på ett eller två tillfällen beroende på ålder samt annat som kan påverka fokus och koncentration.

En utredning tar sammanlagt cirka fyra timmar att genomföra (inklusive paus). 
Efter utförd utredning finns möjlighet att boka in tid på skola då vi tillsammans med er och ansvarig personal går igenom resultaten samt vilka eventuella stöd och anpassningar som rekommenderas. Önskar ni enskilt möte på mottagningen utan skola går det givetvis lika bra. 

 

Vi erbjuder hjälpmedelsutprovning efter behov.

Vid en hjälpmedelsutprovning visar vi datorprogram eller andra hjälpmedel som vi anser kan hjälpa dig om du har läs-och skrivsvårigheter.

Exempel på program är talsyntes och rättstavningsprogram. 

 

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Det betyder att läs-och skrivutredningen är gratis för dig under 18 år.

För person över 18 år utgår Region Stockholm´s patientavgift om 100 kr per besök. Frikort gäller.

pa_uppdarag Region stockholm.png