top of page

Intyg

Behöver du intyg på att du har dyslexi inför högskoleprov, körkortsprov eller högskolestudier?
Logopedutlåtandet efter en dyslexiutredning gäller som intyg. 

Har du tidigare gjort en dyslexiutredning men har inte kvar utlåtandet?

Om utredningen är gjord hos oss kan vi lämna ut utlåtandet i pappersform mot uppvisande av legitimation. 

Kontakta oss på info@logopedteamet.se för att avtala en tid när det passar att komma förbi någon av våra mottagningar.

Då utlåtandet räknas som en sekretesshandling får vi inte skicka det via mail.

 

Om utredningen är genomförd hos annan vårdgivare hänvisar vid till aktuell vårdgivare. Ett annat alternativ är att kontakta skolhälsovården på den skola där du gick då utredningen gjordes, då de bör ha fått en kopia av utlåtandet med remissvaret. 

 

För att läsa mer om vad som gäller vid högskoleprov och körkortsprov hänvisas till www.studera.nu respektive www.trafikverket.se

pa_uppdarag Region stockholm.png
bottom of page