top of page

Om oss

Vi utreder och behandlar tal- och språksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), selektiv mutism/talängslan.

Hos oss arbetar erfarna logopeder med bred kompetens. Vi har god erfarenhet av att arbeta med tolk och kan vid behov genomföra bedömningar på andra språk. Vi samarbetar med förskolor och skolor samt gör hjälpmedelsförskrivningar.

 

Du är välkommen till oss via remiss.

Remiss kan skolsköterska, läkare, psykolog eller annan logoped skicka till oss. 

Vi har även möjlighet att ta emot utomlänspatienter. Alla besök är gratis för barn under 18 år.

 

pa_uppdarag Region stockholm.png
bottom of page