Om oss

Vi är en privatägd logopedverksamhet som arbetar på uppdrag av Region Stockholm och har funnits i Botkyrka sedan 2018.

Sedan mars 2022 finns vi också i Upplands-Bro.

På mottagningen finns logopeder med god erfarenhet av att utreda och behandla barn med språkliga svårigheter samt läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. Sedan våren 2021 tar vi även emot barn med frågeställning Selektiv mutism.


Vi har god erfarenhet av att arbeta med tolk och kan vid behov genomföra bedömningar på andra språk.

Du är välkommen till oss via remiss.

Remiss kan skolsköterska, läkare, psykolog eller annan logoped skicka till oss.

Läkare via Kry eller likande appar/tjänster kan även skicka remiss.

pa_uppdarag Region stockholm.png