Välkommen till Logopedteamet Stockholm!

Vi är en privatägd logopedverksamhet som arbetar på uppdrag av Region Stockholm och har funnits i Botkyrka sedan 2018. På mottagningen finns logopeder med god erfarenhet av att utreda och behandla barn med språkliga svårigheter samt läs-och skrivsvårigheter/dyslexi.

 

Verksamheten är under expansion och vi utökar nu vår verksamhet till Upplands-Bro. 

Mottagningen kommer att öppnas i nyrenoverade lokaler under våren 2022.

pa_uppdarag Region stockholm.png