Skola/Förskola

Har er skola/förskola behov av logopediska tjänster?

Hos oss har ni möjlighet att hyra in en logoped utifrån ert behov och frekvens. 

En skollogoped kan:

  • Handleda skolpersonal rörande elever med dyslexi, dyskalkyli och språkstörning.

  • Träna barn med språkstörning i eller utanför klassrummet.

  • Genomföra screeningar samt tolka resultat och rekommendera åtgärder.

  • Utbilda personal i kompensatoriska hjälpmedel.

  • Agera konsult mot elevhälsan.

Välkomna att höra av er så berättar vi mer!